Rozhodnutí - oznámení výsledku zápisu.doc

 

 OZNÁMENÍ ZNOVUOTEVŘENÍ MATŘESKÉ ŠKOLY

Na základě dohody se zřizovatelem oznamuji, že provoz naší MŠ bude obnoven k 11.5.2020   v době od 7:00 - 15:30 hod.

Prosím ty rodiče, kteří již nyní vědí, že jejich dítě  do konce školního roku do MŠ nenastoupí, aby tuto skutečnost písemně oznámili ředitelce MŠ, e-mail. : ms.vazany@seznam.cz. Děkuji.

Před nástupem do MŠ (11.5.2020) si pozorně pročtěte hygienické pokyny, které jsou umístěny v "Dokumnetech" a ve zkrácené podobě  vylepeny na vstupních dveřích budovy.

Dítě bude přijato pouze na základě podepsaného Čestného prohlášení zákonného zástupce. Viz. příloha k hygienickým pokynům. - opět umístěno v "Dokumentech"

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ZMĚNY

Ředitelka Mateřské školy VÁŽANY, okres Vyškov, příspěvková organizace v souladu s §34 zákona č.561/2004 Sb. oznamuje, že zápis  do mateřské školy na školní rok 2020 - 2021 proběhne v termínu od 2.5.2020 – 16.5.2020

Potřebné dokumenty k vyplnění je možné si vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě (608253820) v době od 20.4.2020 - 24.4.2020 nebo si přihlášku vytisknout z webových stránek www.msvazany.cz ve složce Dokumenty.

Jak postupovat:

  • Vytisknout či vyzvednout si přihlášku do mateřské školy a řádně vyplnit
  • Okopírovat rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, který vyplňuje přihlášku
  • Okopírovat očkovací průkaz dítěte a vyplnit čestné prohlášení o očkování dítěte (také uloženo v Dokumentech – web. stránky)
  • Možnosti podání žádosti:
  • Odešlete do datové schránky školyeprk3jw
  • Pošlete poštou na adresu mateřské školy
  • Osobní podání po telefonické domluvě

Na základě rozhodnutí MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19, bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Registrační číslo Vám budu postupně zasílat na Vaše e-maily.

V případě dotazů či nejasností volejte na výše uvedené číslo.

 

K obloze se ráno kouká

malý hnědý koníček

" kdo tu dnes tak krásně zpívá?"

ŠKOLKA PLNÁ SLUNÍČEK
( Dagmar Vágnerová)

slunicko[1].jpg

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

OZNÁMENÍ ZNOVUOTEVŘENÍ

Na základě dohody se zřizovatelem oznamuji, že provoz MŠ bude obnoven k 11.5.2020 v době od 7:00 - 15:30 hod. Bližší informace jsou umístěny v "Aktualitách".

 

Na základě Rozhodnutí zřizovatele se MŠ VÁŽANY uzavírá od úterý 17.3.2020 do odvolání. Rozhodnutí je umístěno v "Dokumentech".

Ošetřovné pro rodiče dětí:

pokud někdo toto potvrzení bude potřebovat, prosím kontaktujte mě na tel. č. 608 253 820 nebo     e-mail uvedený v "Kontatech" Společně se domluvíme na postupu.

S pozdravem J. Voščeková, ředitelka.

 

 

msvazany_footer