Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Aktuality > Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Provoz mateřské školy od 12.4.2021Vážení rodiče,

již jsem obdržela informace ohledně znovuotevření naší mateřské školy. Pokusila jsem se vytvořit přehled podstatných informací, které se týkají návratu Vašich dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ministerstvo zdravotnictví umožňuje v 1.fázi rozvolňování přítomnost na vzdělávání od 12.4.2021

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona

Bližší informace na tomto odkazu: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

 

Aby se Vaše dítě mohlo účastnit prezenčního vzdělávání, musí splňovat tyto podmínky:

 • Nemá příznaky onemocnění COVID 19
 • Účastní se 2x týdně testování v mateřské škole antigenním testem a prokáže se negativním výsledkem
 • Dítě není povinno v MŠ nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst

Bližší informace na tomto odkazu: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

 

Od 12.4.2021 mají školy povinnost testovat děti 2x týdně antigenním testem.

Testovat se nemusí děti:

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

priloha_892349012_0_testovani diagram

 

 

 

 

Postup při testování

 • Testování bude probíhat při příchodu dítěte do mateřské školy. V případě denní docházky bude testování probíhat v pondělí a ve čtvrtek.
 • Testování dítěte bude provádět zákonný zástupce dítěte za přítomnosti určeného zaměstnance mateřské školy. Všichni budou vybaveni ochranou dýchacích cest – respirátor. (mimo dětí)
 • Testovací místností je určena třída v přízemí MŠ – prostor knihovny
 • Zákonný zástupce otestuje své dítě antigenním testem a vyčká na negativní či pozitivní výsledek testu.
 • V případě negativního výsledku testu odvede zákonný zástupce své dítě do 1.patra – šatna, kde se dítě převleče, umyje ruce a zákonný zástupce předá dítě paní učitelce do třídy.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude dítě odesláno na PCR test, jehož výsledek je zákonný zástupce povinen sdělit mateřské škole.
 • Výsledky testů budou zapsány do denních přehledů testování

https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pd

https://testovani.edu.cz/

Upozornění: Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma.

 

Závěrem bych Vás ráda požádala o respektování podmínek a požadavků, které vyplývají z obdržených nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Možná máte z nastalé situace obavy, ale věřte, že se vynasnažíme minimalizovat nepříjemnosti, které mohou nastat a dětem i vám tuto nutnost zpříjemnit. ;-)

Plně doufám, že se nám společně podaří umožnit návrat do mateřské školy i ostatním dětem co nejdříve.

O možných změnách v nařízení se Vás budu snažit co nejdříve informovat.

S pozdravem ředitelka mateřské školy, Jarmila Voščeková.