Světýlkový průvod

V úterý 30.10.2018 se konal Světýlkový průvod. Děti společně se Světýlkovou královnou posvítily všem zvířátkům na cestu do pelíšků. Na hřišti "Hliník" si děti z MŠ připravily pro zvířátka i rodiče krásné vystoupení plné písniček, tanečků a říkadel.

Po ukončení světýlkové cesty čekalo na všechny účastníky drobné občerstvení v MŠ a pro děti také nechyběla sladká odměna.

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, a také těm, kteří pomohli s přípravou kostýmů, programu, občerstvení i odměn pro děti. :-) 

 

 

V úterý 16.10. přijelo za dětmi do naší mateřské školky divadélko s pohádkou: "Jak Karlík zachránil babičku".

Děti během představení naučily Karlíka nejen počítat, ale poznávat barvy a slušnému chování. Také si s Karlíkem a jeho kamarádkou Lucinkou hezky zazpívaly a společně s čápem, myškami a panem mlynářem pomohly Karlíkovi obstarat mouku pro babičku na koláče.

Na toto představení za námi dojely také děti z mateřské školy Moravské Prusy. Děkujeme jim za návštěvu a budeme se těšit na další společná představení.

Logopedické vyšetření dětí

Ve čtvrtek 11.10. přijela klinická logopedka paní Ondáková, která provedla jednorázové orientační logopedické vyšetření dětí.

Informace ohledně výsledků vyšetření získáte u ředitelky MŠ.

Adventní dílničky

1.10. jsme zahájili adventní dílničky - příprava výrobků na adventní jarmark. 

Tyto výtvarné odpoledne budou probíhat každé pondělí v přízemí mateřské školy v době od 15:30. Prosíme o pomoc rodičů s přípravou. Jarmark bude probíhat v sobotu 1.12.2018 při příležitosti slavnostního rožnutí kapličky a vánočního stromečku.

 

Jablíčkový den

V září jsme si s dětmi užili "jablíčkování" :-) Zakončení tohoto malého projektu tvořilo samotné pečení dobrot z jablíček. Děti si připravili svůj jablíčkový štrůdl a jiné pochutiny, které jste doma zajisté ochutnali. :-)

Děkujeme rodičům za sponzorský dar - jablíčka- pan Novotný, paní Usnulová, přinesení ochutnávek od paní Sloukové a Martincové, a také za zapůjčení "šikovného ručního pomocníka" od paní Sedláčkové.

Děti si jablíčkování náramně užily.

 

Informativní třídní schůzka

V úterý 4.9.2018 se konala informat. třídní schůzka pro rodiče. Rodiče obdrželi informace ohledně plateb a organizace školního roku. Byli seznámeni se školním řádem, který následně podepsali. Také jsme doplnili potřebné informace v tiskopisech.

Dětem prosíme pořídit šanon na jejich portfolio.

Děkujeme za sponzorské dary, které nám do mateřské školy přinášíte.

 

 

 

K obloze se ráno kouká

malý hnědý koníček

" kdo tu dnes tak krásně zpívá?"

ŠKOLKA PLNÁ SLUNÍČEK
( Dagmar Vágnerová)

slunicko[1].jpg

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Pohádka - Kocour Modroočko

Ve čvrtek 31.10. navštívíme s dětmi divadelní představení v Moravských Prusích. Pojedeme linkovým autobusem a zpět půjdeme pěšky.

Cena představení 60,-Kč na dítě +doprava.

Světýlkový průvod s uspáváním zvířátek

Ve středu 30.10. se bude konat Světýlkový průvod. Začátek bude v 17:00. Součástí bude vystoupení dětí z MŠ a společné zpívání pro zvířátka k zimnímu spánku. Bližší informace na plakátcích.

Dílničky

Každé pondělí v době od 15:00 do 17:00 hodin budou v přízemí naší školy probíhat výrobní dílničky, na kterých budeme připravovat výrobky na vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 30.11. Prosíme o pomoc s touto přípravou.

DÍLNIČKY Z 28.10 SE PŘESOUVAJÍ NA 29.10!! -  z důvodu státního svátku

Podzimní tvoření pro rodiče s dětmi

Ve středu 16.10. se bude konat v prostorách MŠ podzimní výtvarné odpoledne, na kterém si budete moci společně s dětmi vyrobit podzimní dekoraci.

 

 

Sběr papíru

I tento rok budeme pokračovat ve sběru papíru. Finanční prostředky získané tímto sběrem budou určeny k zakoupení pomůcek pro děti MŠ.
Připravené balíčky můžete neustále nosit do MŠ, nebo je možné nahlásit adresu a pro připravený papír si dojedeme.
Bližší informace u učitelek v MŠ.
Děkuji všem za pomoc a zapojení se do sběru.

 

msvazany_footer